Online marketing

CO JE ONLINE MARKETING?

Online marketing (jinak také digitální, internetový či webový) je souhrnné označení pro propagaci produktu, služeb nebo jiných aktivit v prostředí internetu. Jako obor zahrnuje řadu dalších podoblastí (například content marketing nebo e-mailing), které se různě prolínají a navzájem doplňují.

Online marketing

 

Hlavní rozdělení online marketingu

  • Inbound marketing – nejdůležitějším úkolem je dlouhodobé formování a podpora vztahu s potenciálním zákazníkem. Zpravidla se tak děje pomocí nejrůznějšího obsahu, který pomáhá, vzdělává nebo baví. Jeho součástí je proto populární obsahový marketing.
  • Outbound marketing – tento typ se naopak zaměřuje na efektivní propagaci samotného produktu nebo služby.

 

Hlavní nástroje a metody online marketingu

  • Internetové stránky – představuje jádro prezentace na internetu. Někdy se jako doplněk ke stávajícímu webu či e-shopu vytvářejí tzv. mikrostránky za účelem efektivnějšího získávání zákazníků pro vybraný produkt nebo službu. Aby webovky skvěle plnily svou roli, musí mít atraktivní a responzivní design, zajímavé texty díky kvalitnímu copywritingu a přehlednou strukturu.
  • Sociální sítě – oslovování eventuálních zákazníků probíhá přes udržované a aktualizované stránky a poutavé příspěvky nebo reklamu, kterou lze například na Facebooku či Instagram přesně zaměřovat na definovanou cílovou skupinu.
  • E-mail marketing – jedná se o dlouhodobě vysoce úspěšnou metodu online marketingu, kdy prostřednictvím newsletterů nebo autoresponderů dochází k udržování a prohlubování vztahu mezi odesílatelem a příjemcem, tedy (budoucím) zákazníkem.
  • Placené PPC kampaně (Pay Per Click) – jsou umístěné v obsahové nebo vyhledávací síti a patří mezi tzv. výkonnostní marketing. Inzerent získává pozornost uživatelů pomocí textových sdělení nebo lákavých bannerů.
  • Affiliate marketing – získávání nových zákazníků probíhá přes weby (a další kanály) partnerů, kteří se zapojí do provizního systému firmy nebo elektronického obchodu. Tito partneři pak ve svém obsahu propagují danou značku a za to získávají provize z provedených konverzí.
  • SEO – tzv. optimalizace pro vyhledávače zahrnuje on-page a off-page faktory, které ovlivňují umisťování a zviditelňování webu ve výsledcích vyhledání neboli SERP u.

 

Naši klienti