Podmínky užití

Provozovatelem internetového portálu Eshop Master je fyzická osoba se sídlem Špitálská 183, 500 03 Hradec Králové.

Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek eshopmaster.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

Jakékoliv užití internetových stránek eshopmaster.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek eshopmaster.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv.

Na internetových stránkách eshopmaster.cz jsou oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek eshopmaster.cz.

Každý návštěvník užívá internetové stránky eshopmaster.cz na vlastní riziko. Neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek eshopmaster.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Nezaručujeme možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek eshopmaster.cz a také neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek eshopmaster.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu provozovatel má právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely.

Odebírání novinek

Uživatel internetových stránek portálu eshopmaster.cz, který se řádným způsobem zaregistroval (dále jen "registrovaný uživatel"), má po registraci možnost objednat si službu odebírání novinek, která spočívá v zasílání novinek z internetových stránek portálu eshopmaster.cz na e-mailovou adresu registrovaného uživatele. Tímto provozovatel dává na vědomí všem registrovaným uživatelům, kteří mají o službu odebírání novinek zájem, že nedílnou součástí novinek zasílaných registrovanému uživateli na základě jeho objednávky jsou též různá reklamní sdělení. Registrovaný uživatel, který si službu odebírání novinek objedná (a to tak, že označí políčko "Odebírat novinky" po provedené registraci), současně uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby mu byla jako součást objednaných novinek zasílána též reklamní sdělení. Registrovaný uživatel výslovně prohlašuje, že takováto reklamní sdělení nebude považovat za nevyžádanou reklamu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude provozovatel povinna se řídit.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách eshopmaster.cz. Vyhrazujeme si právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.1.2010.

 

O nás

Již 11 let vyvíjíme profesionální internetové obchody (e-shopy) na míru. Naší hlavní činností je vývoj a implementace profesionálních internetových obchodů (e-shopu) a studie softwaru – více o internetovém obchodu (eshopu) a výhodách naleznete v sekci funkce. Snažíme se, aby naše nabídka byla vždy transparentní a srozumitelná. Profesionální systém Eshop Master je možné také zakoupit na splátky s měsíčními poplatky. Námi vytvořené řešení internetového obchodu po úplné uhradě je vždy Vaším vlastnictvím!

více

Anketa

Kde jste se dozvěděli o Eshop Master ?